Mens & Water, uw specialist in legionellapreventie, legionellabestrijding, waterbesparing en lucht- en contactmonsters


Legionellapreventie
Mens & Water staat instellingen en bedrijven bij in legionellapreventie. Legionellapreventie is sinds 2001 een belangrijk speerpunt voor bedrijven en instellingen die drinkwater beschikbaar stellen aan derden, zoals woningcorporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen, horecagelegenheden of recreatieorganisaties. Onze dienstverlening in legionellapreventie is zeer uitgebreid en gaat van legionella beleidsplan en risicoanalyse tot en met het nemen van watermonsters ter opsporing van legionella.

Legionellabestrijding
Mocht er door monstername een legionellabesmetting worden geconstateerd, dan is het van het grootste belang om maatregelen te treffen die een (verdere) uitbraak van legionellose ofwel veteranenziekte voorkomen. Met behulp van thermische desinfectie (doorspoelen van de leidingen met water warmer dan 60°C) zorgt Mens & Water ervoor dat de bacteriën gedood worden. Vervolgens zal onze inspecteur op zoek gaan naar de bron van de legionellabesmetting. Er worden opnieuw monsters afgenomen. Als het water dan nog steeds met legionella besmet is, moeten ingrijpende desinfecterende maategelen genomen worden. Onze ervaren mensen nemen dit volledige proces op zich, inclusief aan- en afmelden van de legionellabesmetting bij de VROM-inspectie.

Waterbesparing
Mens & Water is eveneens gespecialiseerd op het gebied van waterbesparing via technische sanitaire producten. Alle waterbesparende producten besparen in grote mate waardevolle energie en drinkwater. Dit betekent een fikse winst op energiekosten. Bovendien bewerkstelligen de waterbesparende producten in hygiënisch opzicht een enorme verbetering.

Waterbesparende producten zijn een ideale kostenreducerende oplossing voor:
 
• Openbare gebouwen zoals ziekenhuizen en vliegvelden
• Horeca (restaurants, hotels)
• Sportverenigingen, sportscholen, fitnesscentra
• Campings en dagrecreatie
• Kantoren
• Particuliere huishoudens

Lucht- en contactmonsters
Door middel van lucht- en contactmonsters zijn wij in staat luchtbehandelinginstallaties en werkplekken te onderzoeken op de aanwezigheid van bacteriën, schimmels en gisten. De monsters worden onder geconditioneerde omstandigheden naar het laboratorium vervoerd. Hier worden de voedingsbodems ingezet. Na incubatie worden de kolonie vormende eenheden (kve) geteld en tot op soortniveau bepaald. De resultaten van het luchtmonster en/of contactmonster worden in een rapport verwerkt en vergezeld van een conclusie.

BEL ME TERUG
Naam:
Telefoonnummer:

   

 
   
  NIEUWS