Desinfectie/bestrijding bij constatering legionellabesmetting


Proces bij desinfectie/bestrijding legionellabesmetting
Ondanks alle preventieve maatregelen tegen legionellabesmetting kan een monstername uitwijzen dat uw water toch besmet is met legionella. Wat moet u doen als u geconfronteerd wordt met een legionellabesmetting? Een legionellabesmetting is geen directe reden tot paniek, er moet echter wel deskundig en snel gehandeld worden.
Allereerst moeten het Ministerie van VROM en de GGD ingelicht worden over de legionellabesmetting. Vervolgens moet de besmetting bestreden worden. Afhankelijk van de ernst van de legionellabesmetting kan er een eenmalige reiniging van het gehele leidingwerk uitgevoerd worden. Er kan gekozen worden voor een thermische desinfectie, waarbij de leidingen worden doorgespoeld met water van tenminste 60 °C om de legionella bacteriën te doden. Het is ook mogelijk om voor chemische desinfectie te kiezen. Dit is veelal afhankelijk van de ernst van de legionellabesmetting. Mens & Water gebruikt vanzelfsprekend uitsluitend wettelijk goedgekeurde middelen bij de bestrijding/desinfectie van legionella. Na de desinfectie moeten opnieuw watermonsters genomen worden, om te controleren of de legionellabesmetting afdoende bestreden is. Blijkt er nog steeds een normoverschrijding van de legionellabacteriën te zijn, dan moet het proces herhaald worden totdat de legionellabesmetting bestreden is.
De laatste stap is het afmelden van de legionellabesmetting bij de VROM-inspectie en bij de GGD en het nemen van maatregelen om een volgende legionellabesmetting zoveel mogelijk uit te sluiten.

Desinfectie/bestrijding legionella door Mens & Water
Omdat er bij constatering van een legionellabesmetting zeer snel en kundig gehandeld moet worden, is het verstandig om een ervaren partner in te schakelen. Mens & Water neemt het gehele proces bij een legionellabesmetting van u over, van het aanmelden van de besmetting bij VROM en de GGD tot en met het afmelden en het nemen van preventieve maatregelen als de legionellabesmetting bestreden is.
 
Meer informatie? Vul ons contactformulier in of bel 046-4262347.

BEL ME TERUG
Naam:
Telefoonnummer:

   

 
   
  NIEUWS