Legionellapreventie door Ultrafiltratie, UV & Ultrasound en Logboek


Ultrafiltratie als legionellapreventie
Om te voorkomen dat bacteriën als legionella de kans krijgen zich te vermenigvuldigen kunt u Ultrafiltratie toepassen. Ultrafiltratie is een zeer efficiënte vorm van legionellapreventie, waardoor legionellabestrijding voorkomen wordt en u dus aan de hoge kosten van legionellabestrijding ontkomt. Met Ultrafiltratie worden alle bacteriën uit het water gefilterd. Ultrafiltratie is een duurzame wijze van legionellapreventie omdat er geen stoffen aan het water toegevoegd worden. Het water gaat door membraanfilters met een poriegrootte van 0,03 µm waardoor alle bacteriën – en dus ook de legionella bacteriën - achterblijven in het filter.
Mens & Water biedt u een Ultrafiltratie systeem dat beschikt over een forward en backward flush zodat er gegarandeerd geen bacteriën in uw leidingwerk binnendringen. Door bij installatie het achterliggend leidingwerk te reinigen, ontstaat een gegarandeerde veilige situatie tegen legionella. Bovendien erkent het Ministerie van VROM fysische technieken als Ultrafiltratie, waardoor u profiteert van een forse vermindering van de verplichte beheersmaatregelen voor legionella.

UV & Ultrasound als legionellapreventie
UV & Ultrasound kan eveneens ingezet worden ter preventie van een legionellabesmetting. UV & Ultrasound doodt bacteriën, waaronder legionella, met UV-C licht en bestrijdt tevens amoeben en cysten met behulp van ultrasound. Bij legionellabestrijding via UV & Ultrasound worden geen stoffen aan het water toegevoegd. Het Ministerie van VROM erkent de UV & Ultrasound techniek als effectieve legionellapreventie, waardoor u profiteert van een forse vermindering van de verplichte beheersmaatregelen voor legionella.

Digitaal logboek bij legionellapreventie
Het bijhouden van papieren logboeken, een verplichting bij legionellapreventie, kost enorm veel tijd. Digitale logboeken zijn een uitstekend alternatief: snel, nauwkeurig en eenvoudig houdt u alle gegevens bij, zodat u voldoet aan de eisen voor legionellapreventie.

Mens & Water, uw leverancier van producten voor legionellapreventie
Mens & Water levert uitstekende oplossingen voor legionellapreventie, zoals de hierboven beschreven Ultrafiltratie, UV & Ultrasound en het digitale logboek.
 
Meer informatie? Vul ons contactformulier in of bel 046-4262347.

BEL ME TERUG
Naam:
Telefoonnummer:

   

 
   
  NIEUWS